Pályázati Felhívás Fodrászoknak

BRIDGE TO FOUR REASONS

Megújuló szalonok felkészítése a pandémia utáni tudatos üzletfejlesztéshez.
Fodrászok növekedési pályára állítása, fenntartható működésük elősegítése ingyenes, több kompetenciát is felölelő képzéssel és terméktámogatással.

 

 

A Bridge to Four Reasons egyedülálló kezdeményezését 2021 elején a Four Reasons Hungary szakmai közösségének irányításával hívta életre a finn Miraculos Oy, a Four Reasons márka tulajdonosa és magyarországi partnere, a Belvedere Szalon Kft.

A pályázat keretében elméleti és gyakorlati felkészítést nyújtunk a magyar fodrászoknak, és sokoldalú szakmai támogatást biztosítunk a munkájukhoz azért, hogy szalonjaik a pandémia okozta válságos helyzetben is képesek legyenek megújulni és fejlődni.

Jelen felhívás keretében az ország egész területéről pályázhatnak olyan fodrászok, akik nyitottak a személyes fejlődésre és a szakmai együttműködésre, látják ennek potenciális üzleti értékét, és programunkat személyes stratégiai céljaikhoz tudják kapcsolni.

 

A PÁLYÁZAT TARTALMA

A program kiváló lehetőség a résztvevők számára a közösségépítésre, a szakma pozitív megítélésének elősegítésére, új szakmai elit kinevelésére, valamint hozzájárul a felelős és tudatos fodrász életpálya modell kialakításához.

Esélyt biztosítunk a szakmai partnerkapcsolatok kiépítésére, sajátüzlet-fejlesztésre, sajátmárka-építéssel a versenyképesség növelésére, valamint a vendégkör bővítésére és a vendégminőség fejlesztésére, mindezeken felül nyitásra a korszerű, fenntartható és tudatos szalonműködés irányába.

Személyes mentorprogramunk térítésmentes, valamennyi szakmai képzésünk önköltséges, amelyhez jelen pályázat keretében támogatás igényelhető, de a részvétel sikeres pályázati jelentkezéshez kötött. A nyertes pályázók számára támogatott projektépítést biztosítunk, és hozzáférést adunk az összegyűjtött, több területet is felölelő szakmai tudástárhoz.

A sikeresen pályázó fodrászok képességeik és aktuális felkészültségi szintjük szerint kapcsolódhatnak be a fejlesztő programba, és ennek megfelelően, személyes ütemterv mentén haladva vehetnek részt a felkészítő modulok kurzusain.

 

A PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL ELŐNYEI

 • Új vendégkör elérése, új bevételi források kiépítésének és stabilizálásának lehetősége.
 • Tudatos szalonmenedzsment, saját szalonműködés korszerűsítése, minőségjavítás és hatékonyságnövelés.
 • Részvétel a többoldalú tudásmegosztási folyamatban és ezzel magasabb szakmai minőség elérése.
 • Részvételi lehetőség a sikerrel teljesített, lezárt pályázat utáni pilot projektben (újabb 6 havi szponzorálás).

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA

 • Kis- és közepes méretű fodrászatok megújítása, korszerűsítése, fenntartható fejlesztése.
 • A fiatal fodrász generáció, pályakezdők tudatos működésének támogatása. Új szakmai elit kialakítása tehetséggondozással.
 • Fodrászatok gyakorlati felkészítése a válságot okozó járványidőszak utáni újraindításhoz, fellendüléshez. A stratégiai szintre emelt növekedési pálya folyamatainak tudatosítása a fodrászszalonok üzleti működésében.
 • Fodrász-szakmai szemléletváltás elősegítése: megismertetni a fodrászokat a fenntarthatóság alapfogalmaival és az abban rejlő piaci lehetőségekkel.
 • Fodrász-szakmai közösségépítés és kommunikáció: összekötni a szakmai szereplőket, elősegíteni az együttműködést a fodrászok között, valamint megtalálni a közös nevezőt a különböző fejlettségi, képzettségi szinteken működő fodrászok között.
 • Sokoldalú tudásmegosztás a szakmai tudástranszfer erősítése érdekében: időszerű gyakorlati-szakmai tudás és több szakmát felölelő tapasztalat megosztásával a tudatos fodrász mindenoldalú fejlesztése.
 • Üzletfejlesztés köré épülő innovatív gondolkodás és kommunikáció elindítása, és ezen keresztül konkrét projektek megvalósítása a résztevők körében.
 • Termékpaletta racionalizálása a szalonokban, valamint az ehhez kapcsolódó fenntartható Four Reasons termék- és arculatváltás támogatása: konkrét anyagi hozzájárulás a lehető legmodernebb technikai anyagválaszték kialakításához és azok magabiztos, praktikus használatához.

 

A KÉPZÉSI FOLYAMAT

A kurzus több elemből áll: személyes fejlesztő tanácsadásból, interaktív szakmai workshop sorozatból és az azt követő projekt gyakorlati megvalósításának irányításából. Célunk feltárni és elemezni azokat az egyéni működési területeket, ahol a résztvevők a legeredményesebben dolgozhatnak, és felkészíteni őket egy magasabb színvonalú működési modell kidolgozására, megvalósítására. Ennek érdekében vonunk be a képzési időszak alatt olyan mentorokat és fodrász partnereket, akik saját jó szakmai gyakorlataikkal (best practice), tapasztalataik megosztásával tudják segíteni és inspirálni a fodrász munkáját. A modulokat folyamatos személyes coaching, tanácsadás egészíti ki.

A pályázattal elérhetővé teszünk egy 4 modulból álló, interaktív workshop sorozatot, amelynek keretében (az egyéni tanácsadásokon kapott visszajelzéseknek is köszönhetően) a résztvevők a tanultakat rögtön be tudják építeni egyéni működésükbe, sajátmárka építésükbe és saját üzletük fejlesztésébe. Így egy személyesen vállalható, jól követhető és fenntartható minőségű életpálya modellel teremtünk üzleti értéket.

A nyertes pályázók a Miraculos Oy által is megtámogatott Four Reasons termékpalettával dolgoznak.

 

MODULOK, TEMATIKÁK

1. Fenntartható üzletfejlesztés

Milyen üzleti érdekek, más szakmai képességek és tudásanyag befolyásolja a fodrász munkáját? Milyen gondolkodás, attitűd és milyen új látásmód szükséges ahhoz, hogy az adott piaci környezetben növekedési pályára álljon a szalon? Hogyan lesz tervezhető és fenntartható a fodrász munkája? Milyen üzleti érték valósítható meg egy megújuló szalon fenntartható működésével?

Cél: Saját üzleti értékek feltérképezése analízissel; konkrét működési pálya kijelölése; stratégiai tervezés a saját üzleti érdekek mentén; a fenntarthatósághoz kapcsolódó tevékenységek alkalmazása a fodrászszalonban.

Elvárt eredmény: A fodrász a közreműködésünkkel egyéni üzleti tervet készít, gazdasági szempontokat, folyamatokat tudatosít, saját pénzügyi célokat határoz meg, megtanulja az árazás, a készletfigyelés, befektetés-megtérülés rendszerét, és mindezzel meghatározza saját stratégiáját egy fenntartható növekedési pályához.

 

2. Szalonmarketing, értékesítés, fodrász énmárka építés

Milyen új kelléktár és fókusz szükséges a hagyományos nézőpontok helyett, amely modern, fenntartható és magasabb minőségű megoldásokat ad a gyakorlati szalonmunkához? Mit jelent az értékesítés és az értékteremtés a fodrászszalonban? Hogyan lehet versenyelőnyhöz jutni egyéni megoldásokkal? Hogyan segítik a vevőszerzést a vállalkozás kommunikációs és marketingfolyamatai?

Cél: Korszerű kommunikációs és marketinglehetőségek tudatos kezelése és bekapcsolása a saját értékesítési folyamatokba; sajátmárka meghatározása; hozzáadott értékek meghatározása; marketing működési rendszerének kidolgozása; új szalonszolgáltatások és a meglévők korszerűsítése.

Elvárt eredmény: A fodrász a közreműködésünkkel kialakítja saját stílusjegyeit, meghatározza a minőségi különbségeket más fodrászatokkal szemben, növeli saját márkájának láthatóságát, megkönnyíti az elérhetőséget a szalon számára. Részt veszünk a minőségi vendégkör kialakításában, a szalon értékesítési volumenének növelésében, és elérhetővé teszünk egyéb pénzügyi lehetőségeket a fodrász számára.

 

3. Szakmai tudástranszfer, minőségjavítás, hatékonyságfejlesztés

Milyen szerepe és milyen lehetőségei vannak a közvetlenül elérhető szakmai együttműködésnek? Hogyan segíti a közösség, a közös tudáskészlet és mindig rendelkezésre álló jógyakorlat alkalmazása az egyedi minőség és hatékonyság növelését? Hogyan érhető el a leggyorsabban és a legkisebb ráfordítással a szakmai és ezen keresztül a pénzügyi fejlődés a hétköznapi munka során?

Cél: Fodrász-szakmai erősségek és hiányosságok feltárása és elemzése; stabil szakmai alapok és kreatív megoldások napi rutinja; magasabb minőségű anyaghasználat; időgazdálkodás; vendégelégedettség növelése

Elvárt eredmény: A képzés résztvevői eszközöket és módszereket kapnak a kezükbe, hogy újragondolják és átalakítsák a szakmai működésüket, és ezzel hatékonyabbak, felkészültebbek legyenek mindennapi munkájuk során. A fejlesztőmunka segíti a minél magasabb színvonalú szalonmunka megvalósítását.

 

4. Személyiségfejlesztés, kommunikációs készségek

Hogyan állhat a szakmai kommunikáció az önkifejezés szolgálatában? Milyen eszközök tudatos alkalmazása szükséges a megfelelő hatékonyságú vendégkommunikációhoz? Milyen szerepe van a kommunikációs stílusnak az értékteremtésben, a közösségépítésben, a szalon pénzügyi növekedésében? Hogyan segíti elő a kommunikáció a szakmai megbízhatóságot?

Cél: Újszerű módszerek alkalmazása a vendéggel történő munka során; tudatos kommunikáció és önfejlesztés; árak és minőség összefüggései a kommunikációban; a stresszkezelés eszközeinek alkalmazása; időpontegyeztetés/kezelés; szalonban történő kommunikáció célszerűsítése

Elvárt eredmény: Magabiztosság, önazonosság, tudatos fodrász-én kialakítása. Egyértelmű és gördülékeny vendégkommunikáció.  A fejlesztőprogram segíti a mindennapi stressz hatékonyabb kezelését, a vendégek felől érkező inputok megfelelő feldolgozását, és hozzájárul a kapcsolati háló erősítéséhez.

 

MODULZÁRÁS

A modulzárás a projektötletek prezentálásával és a személyes célok meghatározásával történik. A fodrász bemutatja kidolgozott üzleti tervét, a tudatosan vállalt működési elemeket a szalonmunkájában és tervezhető tevékenységeit az adott modulokban.

A legjobbnak ítélt 3 projekt további 6 hónapos fejlesztő, mentoring programban vehet részt, amelynek során a szalonban használt anyagokat kedvezményesen bocsátjuk rendelkezésére, készletezését figyelemmel kísérjük, tudatos működéséhez és ötletei megvalósulásához további gyakorlati segítséget nyújtunk.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, MINIMUM KRITÉRIUMOK

 • Fodrász alapvégzettség
 • Legalább 1 éves szakmai működés
 • A fodrász saját vállalkozása nem áll felszámolási eljárás alatt
 • Váltáshoz szükséges minimális erőforrások rendelkezésre állnak
 • Más márkával nem áll szerződéses jogviszonyban

 

SZEMÉLYES ELVÁRÁSOK A PÁLYÁZATRA JELENTKEZŐ FODRÁSZOKTÓL

 • Elhivatottság és tisztelet a fodrász szakma irányában
 • Igény a problémamegoldó gondolkodásra, célorientáltság
 • Nyitottság a megújulásra, az innováció fontosságának érzékelése
 • Tenni akarás és felelősségvállalás a fodrász szakmáért

 

A PÁLYÁZÁS MENETE

Területi vagy életkori megkötés nincs, a jelentkezők alkalmasságát pályázataik alapján, személyes bemutatkozásuk után bíráljuk el. A jelentkezéseket a Four Reasons Hungary folyamatosan befogadja.

A pályázati regisztráció határideje: 2021. május 7.

A pályázatra telefonon és emailben is lehet jelentkezni:

 • Szabó Arnold: +36 20 945 8474
 • info@fourreasonshungary.com

 

Regisztráció online adatlappal történik, amit megküldünk a telefonon vagy emailben jelentkezőnek. Az online pályázati kérdőív kitöltésére és visszaküldésére 5 nap áll a pályázó rendelkezésére. Ezután a beérkezett pályázatokat elbíráljuk, a nyertes pályázókat értesítjük. A létszámot a beérkező és sikeresnek ítélt pályázatok sorrendjének megfelelően töltjük fel, és a rendelkezésre álló keret kimerülése után lezárjuk.

A pályázatban szereplő modulok végrehajtására nyertes a pályázó felkészültségétől, saját tempójától függő, egyéni ütemtervet dolgozunk ki (a pályázóval) közösen, de a pályázónak összesen 2 hónap áll rendelkezésre a teljesítéshez.

A modulok kivitelezése személyesen vagy online formában történik, az aktuális járványügyi intézkedéseknek eleget téve.

 

A pályázat kiírója és a szakmai tudásbázis tulajdonosa a Four Reasons Hungary.

Az üzletfejlesztéshez, a szalonműködés racionalizálásához és fenntartható átalakításához a konkrét pénzügyi támogatást a Four Reasons márka nyújtja, a technikai feltételeket a Belvedere Szalon Kft biztosítja.

A pályázat szakmai fővédnöke: dr. Szabó Zsuzsanna

A pályázat koordinátora: Szabó Arnold

Asics footwear | Nike Air Max 270